Hoe krijgt u uw personeel financieel fit?

Een financieel fitte werknemer is productiever, mobieler en gelukkiger. Zeker nu de coronacrisis veel huishoudens financieel raakt, kunnen werkenden met geldzorgen te maken krijgen. Ook werkgevers kunnen met de gevolgen hiervan te maken krijgen. Door geldzorgen vroeg te herkennen en aan te pakken, hebben medewerkers meer aandacht voor hun werk.

Budget

Het ministerie van Financiën biedt informatie, tips en praktijkvoorbeelden:

  • Op de website 'Wijzer in geldzaken' is informatie en hulp voor medewerkers te vinden over rondkomen en gebeurtenissen met financiële gevolgen. Op deze website bundelen partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten om financiële fitheid in Nederland te bevorderen.

  • Op de website 'Financieel fitte werknemers' is te vinden hoe werkgevers personeel met geldzorgen, zoals loonbeslagen, kunnen helpen.

Praktijkvoorbeelden van werkgevers

Download 'Vier tips voor financieel fitte medewerkers' (pdf)

Ledenvoordeel 'Financieel inzicht voor medewerkers' (website WENB, ook voor leden WWb)