Grensoverschrijdende arbeid

Rolf Blankemeijer

Veel Europese lidstaten hebben inmiddels hun grenzen gesloten. Dit is volgens de Europese regels toegestaan als de openbare orde of de openbare veiligheid in het geding is. Wanneer het gaat over reizen naar andere landen voor de uitoefening van een vitaal beroep leveren deze door de Europese lidstaten eigenmachtig ingestelde regels onduidelijkheid op. Hieronder zetten wij de regels uiteen die gelden voor het grensoverschrijdende verkeer met België en Duitsland.

vignet voor vitale sectoren - 300px

Verkeer naar en vanuit België:

Sinds woensdag 18 maart 2020 verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Het goederen- en dienstenverkeer mag op dit moment (25 maart 2020) nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, om naar hun werkplek te komen, kunnen dit nog altijd doen. Daarbij moeten zij wel rekening houden met specifieke regels. België handhaaft deze regels door middel van grenscontroles en bij overschrijding van de regels kunnen forse straffen worden opgelegd.

Doordat er weer grenscontroles zijn ingevoerd, kan dit tot oponthoud bij de grens leiden. Hiervoor is gelukkig een oplossing gevonden. Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen sinds 22 maart 2020 een speciaal vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Met dit vignet op de auto kunnen medewerkers sneller de grens met België oversteken.

Overige grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor hun werk de grens met België moeten passeren. Hiervoor heeft de Belgische overheid een speciaal formulier ter beschikking gesteld. Dit formulier hoeft slechts eenmalig te worden ingevuld door de werkgever en de werknemers. Het blijft geldig gedurende de crisisperiode.

Meer informatie voor grensoverschrijdende arbeid met België 


Verkeer naar en vanuit Duitsland:

Het is nog steeds mogelijk om de grens met Duitsland te passeren om werkgerelateerde redenen, zoals grensarbeiders, seizoenarbeiders en diplomaten. Hiervoor is het wel nodig dat de degene die de grens tussen Nederland en Duitsland wil oversteken dit kan bewijzen door de juiste documenten te overleggen (zoals een bewijs dat een medewerker bij een bedrijf in het andere land in dienst is of bijvoorbeeld orderdocumenten). In principe is hier dus sprake van vrij bewijs. Er is ook een speciaal document voor grensoverschrijding beschikbaar dat voor de bewijsvoering gebruikt kan worden.

Meer informatie voor grensoverschrijdende arbeid met Duitsland:


Verkeer naar en vanuit en overige landen: 

Overige informatie over het coronavirus en reizen van en naar het buitenland