Coulance UWV bij verplichtingen Poortwachter

UWV heeft een addendum uitgebracht op de werkwijzer poortwachter. Hierin geeft UWV aan dat zij rekening zullen houden met de beperkte mogelijkheden van de werkgever voor het naleven van de poortwachtersverplichtingen.

logo UWV - 930 px

Normaal gesproken legt UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op, als de werkgever zonder deugdelijke reden zijn poortwachtersverplichtingen niet is nagekomen. Door de coronacrisis kunnen er situaties ontstaan waardoor deze verplichtingen niet op tijd uitgevoerd kunnen worden.

UWV zal zich coulant opstellen als de werkgever aannemelijk kan maken dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de organisatie hieraan niet heeft kunnen voldoen. De werkgever moet dit goed schriftelijk toelichten.

Als een werknemer ziek is, dan heeft de werkgever de plicht er alles aan te doen om hem/haar weer terug aan het werk te krijgen. Als de werkgever niet op tijd de formulieren daartoe instuurt, dan kan UWV een sanctie in de vorm van een loondoorbetalingsverlenging opleggen. Maar ook de re-integratie kan vertraging oplopen door de beperkingen als gevolg van de coronacrisis.

Situaties waarmee UWV coulant zal omgaan:

  • Documenten zoals het 'Re-integratieverslag' (RIV) kunnen door de coronasituatie niet tijdig of niet compleet worden opgeleverd; 
  • Door bedrijfssluiting of vermindering van het aanbod van werk worden de herstelkansen of re-integratiemogelijkheden beperkt;
  • De bedrijfsarts heeft onvoldoende mogelijkheid gehad om de situatie te beoordelen.

Bekijk de aanpassingen in de 'Werkwijzer Poortwachter' (website UWV)