Autoriteit Persoonsgegevens geeft werkgevers meer ruimte tijdens coronacrisis

Rolf Blankemeijer

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft afgelopen weekend meer informatie op haar website gepubliceerd rondom corona en de privacy van werknemers. Een werkgever krijgt hiermee iets meer ruimte om in deze bijzondere omstandigheden acties te ondernemen met betrekking tot de gezondheid van zijn medewerkers.

logo Autoriteit Persoonsgegevens - 930 px

Mag een werkgever controleren op corona?
Alleen in de zorg mag dat, tijdens de coronacrisis, op andere werkplekken niet. Van alle werkgevers wordt verwacht dat zij de richtlijnen van het RIVM volgen: hoe om te gaan met contacten op het werk en met klanten. Van de werkgever wordt verwacht dat hij zijn medewerkers hier nadrukkelijk op wijst. Voor meer informatie, zie de website van het RIVM: 'Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)'.

Is het toegestaan dat een werkgever een medewerker vraagt om zijn of haar gezondheid te checken?
Ja. De werkgever mag zijn medewerker vragen om zijn of haar gezondheid scherp in de gaten te houden. Zeker als de medewerker niet thuis aan het werk is, maar in het pand van de werkgever en/of direct contact met collega’s en klanten heeft.

De medewerker zou zelf onder werktijd een controle kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld door zelf zijn temperatuur te meten. Ook is het toegestaan dat de werkgever vraagt of de medewerker zelf contact opneemt met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle. De werkgever kan uiteraard niet naar de uitslag van dit onderzoek vragen.

Wanneer de controlerende arts echter vermoedt dat de medewerker het coronavirus heeft, zal deze met spoed contact opnemen met de regionale GGD. Deze kan dan contact opnemen met de werkgever om op de werkvloer maatregelen te treffen.

Mag een werkgever een zieke werknemer naar huis sturen?
Ja, onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis mag dat. Een werkgever mag normaal gesproken niet vragen naar de gezondheid van een medewerker of een test afnemen ter controle. Zelfs een ogenschijnlijk eenvoudig uit te voeren test - zoals het meten van de temperatuur van de medewerker - is niet toegestaan. De reden van een ziekmelding bijhouden in een systeem of op papier mag ook niet volgens de wet.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu bekendgemaakt dat een werkgever in deze uitzonderlijke tijd mag verlangen dat een medewerker medewerking verleent om besmetting met het coronavirus te voorkomen. De werkgever mag dus wél een medewerker naar huis sturen als deze verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont, of als de werkgever om andere regels twijfels heeft over de gezondheid van de medewerker.

Meer weten?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.