slider-waterbedrijven-mirror

Lees alles over het cao-traject 2021 op de website cao drinkwater!

Voor en door topwerkgevers

logo-caodrinkwater.nl_100x90

De WWb is de werkgeversvereniging voor de Nederlandse drinkwatersector. De vereniging ondersteunt de leden in hun werkgeversrol en dient als vraagbaak op het vlak van arbeidsvoorwaarden en de cao Waterbedrijven.

De WWb behartigt de sociaal-economische belangen van haar leden: zo sluiten wij een collectieve arbeidsovereenkomst voor circa 5.500 werknemers in de drinkwatersector. Ook is de WWb het platform waar HR-professionals uit de branche elkaar ontmoeten en kennis delen. Ons secretariaat zorgt voor de organisatie en coördinatie van uiteenlopende activiteiten.

Bijeenkomsten

Meer bijeenkomsten

Het laatste nieuws

MEER NIEUWS

LEDEN AAN HET WOORD

Een interview met Iris de Pagter-de Greef,
Beleidsadviseur HR bij Vitens

'Iedereen moet de kans krijgen om aan het arbeidsproces deel te nemen, iedereen heeft het recht om zijn kwaliteiten te laten zien.'
logo Vitens 242px

"Vitens wil een aantrekkelijk werkgever zijn. Dat betekent voor mij ook dat alle medewerkers, ongeacht geslacht, achtergrond en dergelijke zich bij onze organisatie moeten thuisvoelen. Dit is ook belangrijk gezien de krappe arbeidsmarkt. We willen al het beschikbare talent op de arbeidsmarkt kunnen bereiken en aantrekken. Nog meer aandacht aan de bevordering van diversiteit en inclusie is in deze tijd hard nodig."

"In de hogere managementlagen is de verhouding man/vrouw al aanzienlijk verbeterd. Maar als je naar de andere onderdelen van de organisatie kijkt, dan zie je dat we hier toch wat in achterblijven. Daarom zetten wij er ons voor in dat die gendergelijkheid voor de gehele organisatie gaat gelden."

LEES VERDER

Column Floor van den Heuvel

Floor 3 - carroussel 400px
"Wacht niet tot het kalf verdronken is"

43% van de Nederlanders krijgt ooit te maken met een psychische aandoening. Bij maar liefst één op de vijf medewerkers gebeurt dat tijdens zijn of haar werkzame leven. De kans is dus heel reëel dat je op dit moment medewerkers in dienst hebt met psychische klachten.

Heb je zicht op de stressoren waarmee medewerkers in jouw organisatie te maken hebben? Psychische klachten kunnen namelijk door diverse factoren veroorzaakt worden. Het kan te maken hebben met de wijze waarop een persoon omgaat met stress. Het kan komen door stressfactoren in de thuissituatie, zoals een scheiding, een ernstig ziek kind of door schuldproblematiek. Ook kunnen werkstressoren de oorzaak zijn, zoals agressie, intimidatie of hoge eisen die aan medewerkers gesteld worden in combinatie met weinig autonomie.

LEES VERDER