Wat betekent 'flexibele arbeid' in de NOW-regeling?

Met flexibele arbeid denk je al snel aan uitzendkrachten. Maar in de NOW-regeling wordt met 'flex' alle arbeidsovereenkomsten bedoeld die niet voor onbepaalde tijd zijn afgesloten. Het gaat dus expliciet niet om uitzendkrachten, maar om werknemers die in dienst zijn en op de loonlijst van de werkgever staan.

WWb Q&A - 465px

De doelstelling van de 'Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid'(NOW) is het behoud van werkgelegenheid voor medewerkers met een (vast) contract. De subsidie voor werkgevers is een tegemoetkoming in de loonkosten van de werkgevers, zodat zij hun werknemers in dienst kunnen blijven houden. Daarbij gaat het om alle werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam én verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

De NOW-regeling geldt ook voor flexibele arbeid: werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben, maar niet voor onbepaalde tijd, zoals een tijdelijk contract, nul-urenovereenkomsten of oproepovereenkomsten.

Let op: Uitzendkrachten zijn in dienst van het uitzendbureau. Uitzendbureaus kunnen als werkgever zelf een beroep doen op de NOW-regeling. De overheid heeft overigens wel een beroep op de werkgevers gedaan om ook de externe flexibele krachten aan het werk te houden.