Steunpakket voor bedrijven en zzp'ers door coronacrisis

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een omvangrijk steunpakket aangekondigd, dat Nederlandse bedrijven en zzp'ers door de coronacrisis moet helpen. Alleen al in de komende drie maanden is daar 10 tot 20 miljard euro voor beschikbaar. Dit steunpakket is erop gericht de liquiditeit van bedrijven op peil te houden en massaontslagen te voorkomen.

Rijksoverheid - 930 px

Het kabinet komt met een nieuwe, veel ruimere regeling bij productieverlies. Deze kunnen bedrijven die hierdoor getroffen worden aanvragen als zij tijdelijk minder of geen werk voor hun personeel hebben. Er wordt gesproken over een regeling waarbij maximaal 90% van de loonsom wordt vergoed, afhankelijk van het omzetverlies. Onder voorwaarde dat de bedrijven hun werknemers in deze periode niet ontslaan en hun loon doorbetalen.

De voorwaarden die aan het steunpakket worden verbonden worden in de komende dagen verder uitgewerkt. De WWb en de WENB volgen deze ontwikkelingen op de voet. Wij zullen onderzoeken of onze lidbedrijven ook gebruik kunnen maken van deze steunmaatregelen. Veel van onze lidbedrijven zijn 'eigen risicodrager' (ERd) voor de WW en zouden in de regeling werktijdverkorting of bij toepassing van de WW zelf de kosten van de WW moeten dragen. Het is onbekend of de loonvergoedingsregeling tot 90% ook voor rekening van eigenrisicodragers komt, of dat de overheid een deel voor haar rekening gaat nemen. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij de leden hierover informeren.

Het coronavirus schept een hele bijzondere situatie. Vanuit de WWb zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en onderzoeken van welke extra maatregelen de lidbedrijven gebruik kunnen maken.

Meer weten?
Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Pim Beljaars.