Privacy van medewerker bij coronabesmetting

Wij hebben vragen van leden gekregen welke preventieve maatregelen een werkgever mag nemen om te voorkomen dat medewerkers, of bijvoorbeeld klanten, worden besmet met het coronavirus.

WWb Q&A - 465px

Vanzelfsprekend is de werkgever verplicht, op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, om te zorgen dat medewerkers kunnen werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Werkgevers zullen daartoe preventiemaatregelen treffen om te voorkomen dat een met coronavirus besmette medewerker collega’s of klanten infecteert. Dergelijke preventieve maatregelen zijn wel, ook in tijden van de coronacris, aan wettelijke beperkingen gebonden.

Mag een werkgever bijvoorbeeld onderzoeken of medewerkers gezond zijn door bijvoorbeeld het regelmatig meten van de lichaamstemperatuur van de medewerkers?

Het antwoord is nee. Het uitvoeren van dergelijke algemene en systematische controles wordt namelijk door de wetgever als niet proportioneel beschouwd. Alleen de bedrijfsarts kan een medewerker onderzoeken als de werkgever een vermoeden heeft dat hij of zij werd blootgesteld aan en/of symptomen vertoont van het coronavirus. Het is ook niet toegestaan dat de werkgever medewerkers verplicht om een lijst met vragen over de gezondheid of het recente (reis)gedrag in te vullen.

In het kader van goed werknemersschap zijn medewerkers wel verplicht dat als zij weten dat zij door het coronavirus zijn besmet of een groot risico op besmetting hebben gelopen, niet op het werk verschijnen en zij dit vermoeden melden aan de bedrijfsarts.

De werkgever mag ook niet aan andere medewerkers bekendmaken - bijvoorbeeld verdere besmetting te voorkomen - dat een met name genoemde medewerker besmet is met het coronavirus. Ook in dit geval zal de bedrijfsarts moeten beslissen hoe moet worden omgegaan met de situatie dat collega’s contact hebben gehad met een besmette medewerker.