Minister Koolmees geeft informatie over tijdelijke noodmaatregel voor werkbehoud (NOW)

Minister Koolmees heeft via een persconferentie informatie gegeven over de tijdelijke noodmaatregel. De noodmaatregel is bedoeld om werkgelegenheid te behouden. Het kabinet roept bedrijven op om alleen van de regeling te maken als dit werkelijk nodig is. Ook burgers worden door de minister opgeroepen om hun normale uitgaven voor boodschappen, sportschool, huishoudelijke hulp en dergelijke zo veel mogelijk te blijven doen.

Rijksoverheid - 930 px

Koolmees geeft aan dat het kabinet heeft gekozen voor een eenvoudige regeling, die snel kan worden ingevoerd, zodat het niet mogelijk was om bedrijfs- of sectorspecifieke regelingen te maken. Hij erkende dat het risico bestaat dat de regeling voor sommige bedrijven en sectoren te gunstig of juist ongunstig zal gaan uitpakken.

De noodmaatregel is gebaseerd op het omzetverlies van bedrijven. De norm om omzetverlies te bepalen is te vergelijken met een kwart van de omzet van 2019. Deze omzet moet vergeleken worden met de verwachte omzet in de drie maanden maart tot en met mei 2020. Het UWV vertrekt voorschotten en na afloop van de regeling wordt aan de hand van accountantscontroles een herberekening gemaakt en moeten bedrijven ontvangen geld terugbetalen danwel krijgen zij nog een extra bijdrage uit deze regeling.

Bedrijven kunnen een beroep doen op de regeling als hun verwachte omzetverlies vanaf 1 maart 2020 meer is dan 20%. De noodmaatregel compenseert in dat geval een deel van de loonkosten. Salariskosten worden voor 90% gedekt tot een maximum van tweemaal het SV-loon: circa 9.000 euro bruto per maand. Daarnaast is er een toeslag van 30% voor pensioenpremie en overige werkgeverslasten. Als een bedrijf verwacht 50% omzetverlies te lijden in de maanden maart t/m mei, dan compenseert de noodmaatregel 90% van 50% van de loonkosten te compenseren is 45% van de loonkosten.

De details van de noodmaatregel zijn nog niet bekend. Zo is nog niet duidelijk welke looncomponenten tot het te compenseren salarisdeel behoren. Deze details zullen in de loop van deze week naar verwachting worden bekendgemaakt.

De uitvoeringsregeling wordt deze week nog getest door het UWV. De verwachting is dat de testen komende vrijdag zijn afgerond. Op maandag 6 april gaat de website van het UWV live en kunnen de bedrijven zich melden.

Brief 'Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid'
(pdf, Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

'Regeling tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid'
(pdf, Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)