Maatregelen kabinet gericht op evenementen en samenkomsten

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. De maatregelen genoemd onder de punten 2 tot en met 7 zullen uiterlijk op 6 april 2020 worden heroverwogen.

Rijksoverheid - 930 px
 1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.

 2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:
  a) wettelijk verplichte samenkomsten (maximaal 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal;
  b) samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (maximaal 100 personen);
  c) uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (maximaal 30 personen);
  d) samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (maximaal 30 personen);
  Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

 3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend, zoals kapperszaken en nagelsalons, moeten hun deuren sluiten.

 4. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rij-instructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daarvoor een individuele medische indicatie bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.

 5. Winkels en markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer wordt beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand.

 6. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 meter afstand of dit dreigt te gebeuren.

 7. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

In de brief aan het Veiligheidsberaad is aangegeven dat de maatregelen 2 en 3 moeten worden opgenomen in een noodverordening. De maatregelen 4 tot en met 7 moeten zodanig in de noodverordening worden opgenomen dat handhaving mogelijk wordt indien dat noodzakelijk is.

Bekijk vragen over handhaving, evenementen, groepsvorming en sluiting van openbare locaties