Loket voor aanvragen NOW geopend vanaf maandag 6 april om 09.00 uur

Werkgevers kunnen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen vanaf maandag 6 april tot en met zondag 31 mei 2020. Het UWV rekent op tienduizenden aanvragen per dag, maar denkt hierop goed voorbereid te zijn.

logo UWV - 930 px

De uitvoeringsorganisatie is in recordtempo door het UWV neergezet. Het is daarom onvermijdelijk dat er zich nog onvoorziene zaken en knelpunten aandienen. Het UVW vraagt daar bij voorbaat begrip voor.

Behoud van werkgelegenheid
De regeling 'NOW' is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden gedurende de coronacrisis. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei 2020, op voorwaarde dat zij hun personeel doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies.

Uitbetaling
Het UWV verwacht werkgevers die een complete aanvraag indienen binnen twee tot vier weken te kunnen uitbetalen. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Checklist voor werkgevers
Voor een snelle uitbetaling is het van belang dat de aanvraag in één keer goed en volledig wordt ingevuld door de werkgever. Om de werkgever daarbij te helpen is op de website van het UWV een checklist te vinden met de voor de aanvraag benodigde gegevens.