Interview met Marion Wijnen

Rolf Blankemeijer

De coronacrisis sloeg vooral in Brabant snel en hard toe. Marion Wijnen, specialist HRM bij Brabant Water: "Natuurlijk zagen we het coronavirus naderen. Uiteindelijk werden we toch verrast door de enorme snelheid waarmee de crisis zich ontwikkelde en de impact die dit voor mensen en bedrijven heeft. Van de ene op de andere dag zat een groot gedeelte van het personeel nauwelijks voorbereid thuis." De organisatie reageerde daarna razendsnel op de ontstane situatie. Medewerkers pasten zich heel snel aan, om het werk bijvoorbeeld thuis te kunnen blijven doen.

Foto Marion - uitsnede 300px

Door de afdeling ICT is enorm hard gewerkt om het thuiswerken te faciliteren.
Binnen een week hadden alle medewerkers de beschikking over MS-Teams. Marion: "Die mensen hebben echt een extra pluim verdiend." Brabant Water heeft aan het begin van de crisis al haar medewerkers een enquête gestuurd, om te inventariseren wat zij nodig hebben om thuis te kunnen werken. De facilitaire dienst van het bedrijf bracht vervolgens de benodigde stoelen, beeldschermen en dergelijke bij de mensen thuis. Een gedeelte van de medewerkers werkt in de buitendienst. Hun werk is van vitaal belang en moet worden voortgezet. Om gezondheidsrisico’s te verkleinen hebben deze mensen de beschikking gekregen over beschermmiddelen en zijn de werkwijzen aangepast.

Maar in sommige gevallen is het door de opgelegde beperkingen niet mogelijk om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Daarom heeft Brabant Water een website
voor het intranet ontwikkeld, waarop leidinggevenden hulp kunnen inroepen voor de uitvoering van werkzaamheden die anders blijven liggen of waarvan het goed is om hieraan extra aandacht te besteden. Medewerkers die als gevolg van de nieuwe situatie tijd over hebben kunnen hierop reageren. Zo is iedereen geholpen. Het leuke is dat door deze samenwerking ook de verbondenheid tussen afdelingen wordt versterkt. Marion: "Deze website werkt zo goed dat we hem misschien gaan uitbreiden met een mogelijkheid waarmee medewerkers ook na deze crisis werkzaamheden buiten hun eigen functie kunnen blijven uitvoeren om zo andere talenten te ontwikkelen."

"Wij hebben weer ontdekt wat het belang van normale menselijke contacten is"

Marion: "Wij zijn een Brabantse onderneming, waar niet alleen hard wordt gewerkt, maar waar ook ruimte is voor gezelligheid en medemenselijkheid. Ik heb gemerkt dat het werk tijdens de coronacrisis over het algemeen goed kan doorgaan. Maar voldoende aandacht geven aan de mens achter de collega is veel lastiger als je op afstand van elkaar bent."

logo Brabant Water - 465px

Leidinggevenden besteden daarom tijdens hun digitale overleg met de medewerkers extra aandacht aan hoe het met hen persoonlijk gaat. Zo kunnen bijvoorbeeld problemen met het werken in de thuissituatie snel worden herkend en passende hulp worden aangeboden. Naast de formele werkvergaderingen worden er ook regelmatig digitale contactmomenten georganiseerd om even bij te praten, zoals digitale koffiebreaks in de ochtend en de digitale vrijdagmiddagborrel." Op het intranet wordt regelmatig een interview met een medewerker geplaatst, zodat mensen op de hoogte blijven wat er buiten hun afdeling in het bedrijf plaatsvindt. "We blijven immers één bedrijf!"

"Ik denk dat na de crisis het digitaal op afstand met elkaar werken voor een deel blijft bestaan.
Wij hebben bijvoorbeeld vier kantoorpanden en met elkaar digitaal vergaderen kan dan veel reistijd besparen. We hebben echter door de coronacrisis ook weer ontdekt wat het grote belang van menselijk contact is. Mensen zijn nu eenmaal sociale wezens. Het bij elkaar zijn, elkaar in de ogen kunnen kijken, met elkaar kunnen lachen om een grapje is ook heel belangrijk. Dit maakt de uitvoering van het werk veel leuker en daarmee uiteindelijk ook veel efficiënter en effectiever."