Extra ondersteuning voor flexwerkers in kader van coronacrisis

Ook flexwerkers die geen recht op WW hebben kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in hun levensonderhoud: de 'Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten' (TOFA). Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden kunnen naar verwachting kunnen hiervoor, naar verwachting vanaf 22 juni 2020, een aanvraag indienen bij UWV.

Rijksoverheid - 930 px

De 'TOFA' is bedoeld als vangnet voor mensen die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand of een andere socialezekerheidsregeling en een tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud. De Tweede Kamer verzocht om een oplossing voor deze groep.

De voorwaarden voor de regeling zijn al op 11 juni 2020 gepubliceerd. UWV werkt nog aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces.

Lees verder: 'Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers naar verwachting vanaf eind juni' (website Rijksoverheid)