Denktank Coronacrisis adviseert: 'Maak deeltijd thuiswerken mogelijk'

De 'Denktank Coronacrisis' heeft op verzoek van het kabinet enkele vuistregels opgesteld, ter ondersteuning van het beleid vanaf 1 september 2020. Deze moeten voorkomen dat mensen na de schoolvakanties weer allemaal tegelijk het OV of de auto gaan gebruiken. De vuistregels zijn gebaseerd op het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hieruit bleek dat gedeeltelijk thuiswerken, het spreiden van arbeidstijden en online onderwijs positieve effecten hebben op het verminderen van reizen met het openbaar vervoer.

logo SER - 425 px

De vuistregels:

 • Faciliteer in deeltijd thuiswerken van werknemers en de spreiding van arbeidstijden.
 • Houd daarbij rekening met de sector, specifieke omstandigheden en het type werkzaamheden.
 • Maak een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs en houd daarbij rekening met
  de eigenschappen en vereisten van een opleiding en het type student.
 • Stimuleer de kwaliteit van het online onderwijs door hierin op korte termijn te investeren.
 • Verruim het tijdsslot voor het fysieke onderwijs.
 • Stimuleer het gebruik van tweewielers.

Start groot belevingsonderzoek
De 'Denktank' adviseert ook om in de komende periode de ervaringen van 'het grootste thuiswerkexperiment ooit' te onderzoeken. Deze inzichten helpen ons om de ingezette lijn straks op een goede manier te kunnen voortzetten.

Mariëtte Hamer, voorzitter SER: "We moeten deze fase gebruiken om te ervaren en onderzoeken hoe we thuiswerken beleven. Waar lopen we tegenaan? Wat ervaren we als knelpunten en wat willen we graag behouden? Door deze periode te benutten voor een groot belevingsonderzoek naar thuiswerken en online onderwijs, kunnen we in september nog beter invulling geven aan het beleid".

De 'Denktank Coronacrisis' schenkt ook aandacht aan:

 • het stimuleren van thuiswerken
 • de spreiding van arbeidstijden
 • online onderwijs en spreiding van onderwijstijden

Lees hierover meer op de website van de SER

Download het advies Mobiliteit en de coronacrisis:
'Het slimmer organiseren van tijd en plaats van arbeid en onderwijs' (pdf)