Coronamaatregelen bij gebruik van ons gebouw (B-42)

Wij volgen de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) nauwgezet en conformeren ons aan de aanwijzingen van de Rijksoverheid en het RIVM. Wij vragen uw aandacht voor onderstaande informatie.

logo WWb in wit

Vergaderingen en overleggen vinden zoveel mogelijk online plaats of worden uitgesteld.

Richtlijnen voor gebruik van gebouw B-42

 • houd anderhalve meter afstand tot iedereen, ook bij de (schuif)deuren
 • volg de pijlen op de vloer en meld u bij de receptie (registratie op de balie is verplicht)
 • uitsluitend toegang via het poortje bij de receptiebalie
 • verlaat de hal via het poortje bij de schuifdeuren
 • maximaal één persoon in de lift, dus gebruik deze alleen indien echt noodzakelijk
 • houd op de trap rechts aan; wacht desnoods even op elkaar
 • maximaal 10 personen in vergaderzaal 0.64
 • maximaal 20 personen in vergaderzaal 0.70
 • gebruik de noodtrappenhuizen uitsluitend om het gebouw te verlaten; let op het sluiten van de deur!

Algemene gedragsregels:

 • heeft u koorts, bent u kortademig of verkouden dan wordt u niet toegelaten!
 • houd anderhalve meter afstand tot iedereen
 • geef elkaar geen hand
 • nies of hoest in de elleboog
 • was uw handen regelmatig of gebruik eventueel de beschikbare 'sanitizer'