Beleid voor toegang tot gebouw WWb vanwege Corona-virus (COVID-19)

Het bureau van de WENB volgt de ontwikkelingen rond de verspreiding van COVID-19 - 'het Corona-virus' - nauwgezet en conformeert zich aan de aanwijzingen van de Rijksoverheid en het RIVM. Wij vragen uw aandacht voor onderstaande informatie.

logo WWb in wit

Update 16 maart 2020
Wij volgen de richtlijnen van het kabinet en het RIVM. Daarom werken wij in de komende tijd dan ook zoveel als mogelijk vanuit huis. Net als anders zijn wij bereikbaar via onze mobiele telefoons en via e-mail. Ons kantoor blijft open, maar vergaderingen en overleggen plannen we online of worden uitgesteld.

Houd onze 'Eventkalender' in de gaten voor de status van geplande bijeenkomsten.
Leden die zich inmiddels hebben aangemeld ontvangen per e-mail nadere informatie.

Deze pagina wordt up-to-date gehouden zolang COVID-19 - 'het Corona-virus' in Nederland in omloop is.


Aandachtspunten voor werkgevers

Bekijk ook onze webpagina met tips voor werkgevers

Aandachtspunten voor hygiëne

Heeft u een afspraak of bezoekt u een bijeenkomst in het gebouw van de WWb, de WENB en de O&O fondsen voor onze sectoren, neemt u dan onderstaande aanwijzingen in acht:

  • Geef elkaar geen hand meer en houd wat afstand;
  • Was regelmatig uw handen;
  • Hoest of niet aan de binnenzijde van uw elleboog;
  • Gebruik bij voorkeur de papieren tissues en gooi deze na gebruik direct weg;
  • Voorkom aanraking van uw gezicht zoveel mogelijk; vooral uw mond, neus en ogen.

When you visit our office, please follow the instructions below:

  • Please don't shake hands anymore and keep some distance to eachother; 
  • Wash your hands regularly; 
  • Cough or sneeze on the inside of your elbow;
  • Use paper tissues and throw them away immediately after use;
  • Avoid touching your face as much as possible; especially your mouth, nose and eyes.