Belastingdienst werkt aan regelgeving rond onkostenvergoedingen tijdens coronacrisis

Wij hebben van veel leden vragen gekregen hoe zij moeten omgaan met onkostenvergoedingen. Denk hierbija aan de reiskostenvergoeding of andere vaste onkostenvergoedingen, zoals een daggeldvergoeding voor medewerkers met een ambulante functie; dit is onduidelijk nu een groot deel van de medewerkers voor onbepaalde tijd gedwongen is om thuis te werken en niet of slechts beperkt naar de vaste werkplek of naar klanten reist.

WWb Q&A - 465px

Wij hebben deze vragen van leden voorgelegd aan de Belastingdienst. Deze gaf aan dat zij van veel werkgevers in Nederland vragen ontvangen die verband houden met de coronacrisis en het vergoeden van kosten van werknemers.

Belastingdienst komt met verzamelbesluit
De Belastingdienst werkt aan regelgeving die in deze bijzondere tijd kan worden toegepast. Zij onderzoekt of er - gezien de bijzondere omstandigheden - binnen de huidige wetgeving mogelijkheden bestaan die bepaalde knelpunten kunnen oplossen.

Zeer binnenkort zal de Belastingdienst met een verzamelbesluit komen, waarin in elk geval de kwestie omtrent het doorbetalen van reiskostenvergoedingen - terwijl de werknemer inmiddels thuis zijn werkzaamheden verricht - is opgenomen. De exacte inhoud van het komende besluit is nog niet bekend, maar het besluit zal wel betrekking hebben op alle belastingmiddelen.

Wij houden nauw contact met de Belastingdienst en zullen onze leden informeren wanneer het verzamelbesluit van de Belastingdienst bekend is.