Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

De voorzichtig ingezette daling van de besmettingscijfers gaat het kabinet nog niet snel genoeg. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, een aantal extra maatregelen in te stellen.

Rijksoverheid - 930 px

De belangrijkste coronamaatregelen blijven:
• Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen.
• Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
• Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
• Testen bij klachten.
• Vermijd drukte en houd afstand.
• Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.

Nieuwe maatregelen

De nieuwe coronamaatregelen gaan in op woensdag 4 november 22.00 uur en eindigen op 19 november. Vanaf die datum geldt weer de  gedeeltelijke lockdown zoals die met ingang van 14 oktober van kracht was. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Het kabinet heeft vandaag onder meer de volgende extra maatregelen afgekondigd:

Groepen
• Bezoek thuis is beperkt tot maximaal 2 personen per dag.
• Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens.
• Bij huwelijksvoltrekkingen geldt een maximum van 20 personen.

Dagelijks leven
• Alle publiek toegankelijke locaties, zoals o.m. musea, bioscopen, bibliotheken, zwembaden en attractieparken, zijn gesloten.

Sport
• Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
• Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
• Groepslessen zijn verboden.

Bron: Rijksoverheid