Verdere aanscherping coronamaatregelen

Rolf Blankemeijer

Zoals eigenlijk wel verwacht gaat het kabinet de maatregelen om het coronavirus in te dammen verder verscherpen. Vanavond kondigde premier Mark Rutte nieuwe maatregelen aan. Deze maatregelen gaan in op 14 oktober 2020 om 22.00 uur en blijven ten minste vier weken van kracht. De nieuwe regels worden over twee weken opnieuw geëvalueerd om te zien of zij voldoende effect hebben gehad.

Rijksoverheid - 930 px

De nieuwe maatregelen kwamen niet als een verrassing. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is in de afgelopen weken enorm gestegen. Nederland krijgt daarom met de nieuwe regels nog een laatste kans om het tij te keren voordat er weer een algemene lockdown komt. De tijd van vrijblijvendheid is volgens de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge echt al lang voorbij. De overheid stelt regels. Van de burger wordt echter ook verwacht dat hij zijn gezonde stand gebruikt en actief de risico’s op besmetting vermijdt in plaats van de randen van die regels op te zoeken.

Beperkingen horeca, detailhandel en evenementen
Het aantal contactmomenten moet verder worden beperkt. De horeca gaat daarom de komende weken helemaal dicht om zo het aantal contactmomenten te verminderen. Er mag daar alleen nog maar eten en drank worden afgehaald. De winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft. Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven maar mogen na 20.00 geen alcohol verkopen. Grotere evenementen met meer dan 30 personen worden weer verboden.

Thuiswerken
Het dringende advies om zoveel als mogelijk is thuis te werken blijft staan. Het kabinet is in overleg met vakbonden en werkgeversorganisaties om de thuiswerknorm verplichtender te maken.

Mondkapjes
Hoewel volgens Rutte het bewezen effect niet groot is komt er toch aanvullende een mondkapjesplicht voor personen vanaf 13 jaar. Dit geldt voor alle publieke binnenruimtes en buiten de lessen in het VO, MBO en hoger onderwijs (HO). Een mondkapje in het OV blijft verplicht en verder geldt er voor iedereen een dringend mondkapjesadvies.

Groepen
Mensen mogen thuis maximaal 3 personen per dag ontvangen. In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30. Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens. Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

Vaccin
Het kabinet verwacht dat er in het eerste kwartaal van 2021 een vaccin beschikbaar komt. De Gezondheidsraad gaat een strategie vaststellen voor de vaccinatie van de bevolking.

Bron: Website Rijksoverheid