Een nieuwe CAO voor de drinkwaterbedrijven

De leden van de vakbonden hebben op 9 juli met een zeer grote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Dit betekent dat er weer een nieuwe cao voor de drinkwatersector is. De cao heeft een looptijd van één jaar en loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Per 1 januari 2020 worden de lonen voor alle medewerkers met 2,5% verhoogd.

logo WWb in wit

De vorige cao liep per 1 juli 2017 af en sluit dus niet aan bij de start van de looptijd van de nieuwe cao. Het gevolg hiervan is dat er een cao-loze periode van in totaal 2,5 jaar is ontstaan. Deze cao-loze periode heeft geen gevolgen gehad voor de medewerkers, omdat de bepalingen van de vorige CAO zijn voortgezet. Daarnaast hebben de werkgevers in deze periode tweemaal een eenzijdige loonsverhoging over 2018 en 2019 gegeven.

Naast de overeengekomen loonsverhoging over 2020, zijn er ook aanpassingen gedaan in de CAO-teksten. De bedrijven kunnen nu voortaan zelf, met instemming van hun ondernemingsraad, een eigen beleid opstellen voor de beoordeling en beloning van individuele medewerkers. In de cao komt ook een nieuwe salaristabel die gebruikt kan worden voor het aannemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgevers kunnen hiermee nog meer invulling geven aan de landelijke Banenafspraak die door overheid, vakbonden en werkgever is overeengekomen.

De werkgevers zijn blij dat er eindelijk een nieuwe cao voor de drinkwatersector met de vakbonden is afgesloten. Het was een langdurig en soms moeizaam cao-traject, maar de werkgevers zijn tevreden met het behaalde resultaat. De nieuwe cao biedt, naast een mooie loonsverhoging, weer duidelijkheid en zekerheid voor de medewerkers. Ook geeft het rust en ruimte om in gesprek te gaan met de betrokkenen, om ook voor de periode na 2020 tot een CAO te komen die onze sector past. Daarvoor zullen de werkgevers nog intensiever het gesprek met alle medewerkers - of vertegenwoordigers van medewerkers - aangaan, om zo tot een breed gedragen CAO te komen waarin iedereen zich kan herkennen.