Een 'persoonlijk ontwikkelbudget' voor iedereen

Werkenden én niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma of een sector-erkend certificaat te behalen, of om een cursus te kunnen volgen. Zo kunnen meer mensen zich tijdens hun loopbaan gaan ontwikkelen en beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Rijksoverheid - 930 px

Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer.

Een 'leven lang ontwikkelen'
De arbeidsmarkt verandert in een rap tempo: door digitalisering en globalisering verdwijnen er banen. Maar gelukkig ontstaan er ook nieuwe. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Mensen die in een 'krimpberoep' werken kunnen zich laten omscholen naar een nieuwe baan. Zij kunnen zo voorkomen dat ze op den duur ontslagen worden. Er zijn ook veel werkgevers die staan te springen om personeel met up-to-date vaardigheden, zoals in de ICT-sector. Bovendien kan 'een leven lang ontwikkelen' mensen in zware beroepen helpen om tijdig van baan te wisselen, om fit en gezond de AOW-leeftijd te bereiken.

STAP-budget vervangt fiscale scholingsaftrek
Nederland is - internationaal gezien - al goed bezig met activiteiten voor 'een leven lang ontwikkelen'. Toch laat niet iedereen zich regelmatig bijscholen. Het kabinet wil dat meer mensen weten hoe je 'een leven lang ontwikkelen' kunt financieren. Het kabinet vervangt nu de fiscale scholingsaftrek door het 'STAP-budget' (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van 1.000 tot 2.000 euro per persoon.

Hoe werkt het 'ontwikkelbudget'?

Wie een opleiding wil doen, kan zich straks online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding hij of zij wil volgen. Een breed scala aan opleidingen en cursussen komt daarvoor in aanmerking. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding. Daardoor is het STAP-budget toegankelijk en wordt misbruik hiervan tegengegaan.

De mensen die het meeste baat hebben bij bijscholing zijn helaas vaak ook de mensen die er het minst gebruik van maken. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden in krimpberoepen, zoals verkoop- en administratief medewerkers. Zij lopen het hoogste risico om werkloos te worden of langdurig te blijven. Om deze mensen te bereiken, kijken ministers Koolmees en Van Engelshoven of zij een laagdrempelig, onafhankelijk adviesgesprek mogelijk kunnen maken. Een loopbaanadviseur kan mensen helpen om te bepalen welke opleiding nuttig is voor hun carrière. Het SCP adviseerde onlangs het kabinet om maatwerk te bieden bij leven lang ontwikkelen.

Voor wie is het ontwikkelbudget bedoeld?
Iedereen komt in aanmerking voor het STAP-budget, maar er wordt wel gecontroleerd of men niet al recht heeft op studiefinanciering of andere vormen van publieke financiering van onderwijs. Mocht het totale budget al uitgeput zijn, dan worden nieuwe aanvragen in die periode niet meer toegekend.

Ongeveer 1,3 miljoen werknemers hebben nu al - via cao-afspraken - recht op een individueel ontwikkelbudget. Maar lang niet iedereen maakt daar gebruik van of kan daar gebruik van maken. De ministers Koolmees en Van Engelshoven werken daarom aan een digitaal overzicht, waar iemands individuele scholingsmogelijkheden vermeld staan. Zo krijgen mensen beter inzicht in hun mogelijkheden. Ook gaan de ministers de belastingregels rond private leerbudgetten verduidelijken. Zij werken aan een flexibeler opleidingsaanbod, waarmee opleidingen beter te combineren zijn met het werk en de privésituatie van mensen.

Bron: Rijksoverheid