Bijeenkomsten in 2018

We kijken met plezier terug op een flinke reeks drukbezochte events en bedanken een ieder die daarbij aanwezig was. Ook bedanken we de vele sprekers die ons op inspirerende lezingen en workshops hebben getracteerd. Hier vindt u de links naar de presentaties.

Img_7487 - 930px

Wij zijn alweer druk met de voorbereiding van bijeenkomsten in 2019.

BEKIJK DE EVENT KALENDER 2019

 

 

JANUARI 2018

16 januari: Themamiddag 'Naar een optimale arbeidsrelatie'
voor: managers, HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden en beleidsmedewerkers

Naschrift 24 januari 2018: door bijzondere omstandigheden is de training 'Innovatie & Subsidieverwerving' van 30 januari verzet naar 18 oktober.

FEBRUARI 2018

6 februari: Benchmark verzuim en inzetbaarheid
voor: HR-adviseurs en beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor verzuimbeheersing en de inzetbaarheid van medewerkers

15 februari: Themabijeenkomst 'Gezond blijven werken in ploegendienst'

voor: beleidsmedewerkers HRM, specialisten arbeidsvoorwaarden, productie-/plantmanagers en ploegleiders

MAART 2018

13 maart: Themabijeenkomst arbeidsmarktscenario's;
(energie)transitie en strategische inzet arbeidsmarktcijfers
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs, data-analisten, recruiters en vertegenwoordigers van de vakbonden

27 maart: Themabijeenkomst participatiewet - inclusief ondernemen en de quotumwet
voor: algemeen/HR-directeuren, HR-adviseurs, projectleiders banenafspraak en beleidsadviseurs inclusiviteit

APRIL 2018

10 april: Themabijeenkomst 'Waarderen & belonen'
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs en specialisten arbeidsvoorwaarden

17 april: Netwerkbijeenkomst duurzame inzetbaarheid als business/valuecase';
de parameters van succesvol werken aan duurzame inzetbaarheid
voor: HR-adviseurs en beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor interventies om duurzame inzetbaarheid te bevorderen

MEI 2018

15 mei: Themabijeenkomst pensioen
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs, specialisten in pensioen of arbeidsvoorwaarden en salarisadministrateurs

29 mei: Actualiteitenbijeenkomst arbeidsrecht, sociale zekerheid
en de HR-aspecten van corporate governance
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden en leden van het Netwerk Arbeidsrecht

JUNI 2018

7 juni: Jaarcongres WENB (ook voor leden WWb)
voor: (HR-)directeuren, HR-adviseurs, beleidsmedewerkers van de aangesloten bedrijven en overige genodigden

19 juni: Themamiddag 'Hoe praktiseren we levenlang ontwikkelen?'
voor: HR-adviseurs,  opleidingsfunctionarissen, vertegenwoordigers van vakbonden, docenten, opleidingsmanagers en directeuren van bedrijfsscholen en ROC’s.

26 juni: Bijeenkomst CrossOver: de toekomst van administratief werk en de veranderende rol van leidinggevenden (aanmelden via website CrossOver)

JULI en AUGUSTUS 2018

Voor deze maanden zijn er geen bijeenkomsten gepland.

SEPTEMBER 2018

13 september: Bestuurlijk overleg en WENB/WWb Zeilmiddag - geannuleerd!
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs, leden van de onderhandelingsdelegaties en vertegenwoordigers van de vakbonden

25 september: Actualiteitenbijeenkomst Prinsjesdag - wordt verplaatst naar 6 december!
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden en leden van het Netwerk Arbeidsrecht

OKTOBER 2018

4 en 5 oktober: P&O Themadagen 2018 (1 dag deelnemen is mogelijk)
voor: HR-adviseurs en specialisten arbeidsvoorwaarden

9 oktober: Themabijeenkomst 'Fiscaal' (loonheffing)
voor: specialisten arbeidsvoorwaarden, fiscalisten en salarisadministrateurs

18 oktober: Training 'Innovatie en subsidies'
voor: projectleiders/-medewerkers betrokken bij innovatieprojecten

NOVEMBER 2018

1 november: Workshop 'Communicatie met het onderwijs'
voor: medewerkers van waterbedrijven die zich bezighouden met de instroom van nieuwe medewerkers, o.a. praktijkbegeleiders.

6 november: Themabijeenkomst duurzame inzetbaarheid - 'Communicatie om medewerkers te stimuleren aan DI te werken'
voor: HR-adviseurs, OR-leden, communicatiemanagers en lijnmanagers

13 november: Directeuren Diner met 2 keynote speakers
voor: algemeen directeuren (eindverantwoordelijk voor HR) en HR-directeuren

22 november: Workshop 'Aan de slag met VR en AR?'
voor: HR-managers (met scholing als beleidsterrein), opleidingsmanagers, HRD'ers en docenten van bedrijfsscholen.

DECEMBER 2018

6 december: Actualiteitenbijeenkomst 'arbeidsrecht en wetswijzigingen 2019'
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden, specialisten sociale zekerheid, beleidsadviseurs en leden van het Netwerk Arbeidsrecht