Save the dates: bijeenkomsten in 2018

Jaarlijks organiseren de WWb en de WENB voor hun sectoren een aantal bijeenkomsten. Voortaan publiceren wij in het najaar al de geplande data, zodat u deze tijdig kunt reserveren. Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs en we hopen u ook in 2018 weer te mogen begroeten. Noteert u deze data in uw agenda?

Uitgebreide beschrijvingen van de inhoud en de online inschrijvingsformulieren worden zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Veel bijeenkomsten vinden plaats bij het bureau van de WENB en de WWb in Arnhem; alternatieve locaties staan erbij vermeld.

 

 

JANUARI

16 januari: Themamiddag 'Naar een optimale arbeidsrelatie'
voor: managers, HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden en beleidsmedewerkers

30 januari: Training 'Innovatie en subsidies' (opgeschort)
voor: projectleiders/-medewerkers betrokken bij innovatieprojecten

Naschrift 24 januari 2018: door bijzondere omstandigheden is deze training tot nader order uitgesteld. Via deze webpagina informeren wij u over de nieuwe datum.

FEBRUARI

6 februari: Benchmark verzuim en inzetbaarheid
voor: HR-adviseurs en beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor verzuimbeheersing en de inzetbaarheid van medewerkers

15 februari: Themabijeenkomst 'Gezond blijven werken in ploegendienst'

voor: beleidsmedewerkers HRM, specialisten arbeidsvoorwaarden, productie-/plantmanagers en ploegleiders

MAART

13 maart: Themabijeenkomst arbeidsmarktscenario's;
(energie)transitie en strategische inzet arbeidsmarktcijfers
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs, data-analisten, recruiters en vertegenwoordigers van de vakbonden

27 maart: Themabijeenkomst participatiewet - inclusief ondernemen en de quotumwet
voor: algemeen/HR-directeuren, HR-adviseurs, projectleiders banenafspraak en beleidsadviseurs inclusiviteit

APRIL

10 april: Themabijeenkomst 'Waarderen & belonen'
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs en specialisten arbeidsvoorwaarden

17 april: Netwerkbijeenkomst duurzame inzetbaarheid als business/valuecase';
de parameters van succesvol werken aan duurzame inzetbaarheid
voor: HR-adviseurs en beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor interventies om duurzame inzetbaarheid te bevorderen

MEI

15 mei: Themabijeenkomst pensioen

voor: HR-directeuren, HR-adviseurs, specialisten in pensioen of arbeidsvoorwaarden en salarisadministrateurs

29 mei: Actualiteitenbijeenkomst arbeidsrecht, sociale zekerheid
en de HR-aspecten van corporate governance
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden en leden van het Netwerk Arbeidsrecht

JUNI

7 juni: Jaarcongres WENB/WWb
en de algemene ledenvergadering van de WENB
voor: (HR-)directeuren, HR-adviseurs, beleidsmedewerkers van de aangesloten bedrijven en overige genodigden

19 juni: Themabijeenkomst 'De toekomst van leren en ontwikkelen';
trends in onderwijstechnologische ontwikkelingen
voor: HR-adviseurs, opleidingsfunctionarissen en vertegenwoordigers van de vakbonden

JULI en AUGUSTUS

Voor deze maanden zijn er geen bijeenkomsten gepland.

SEPTEMBER

13 september: Bestuurlijk overleg en zeilmiddag
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs, leden van de onderhandelingsdelegaties en vertegenwoordigers van de vakbonden

25 september: Actualiteitenbijeenkomst Prinsjesdag
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden en leden van het Netwerk Arbeidsrecht

OKTOBER

4 en 5 oktober: P&O Themadagen 2018
voor: HR-adviseurs (mede afhankelijk van het nog te bepalen thema)

9 oktober: Themabijeenkomst fiscaal

voor: specialisten arbeidsvoorwaarden, fiscalisten en salarisadministrateurs

NOVEMBER

6 november: Themabijeenkomst duurzame inzetbaarheid
voor: HR-directeuren en HR-adviseurs

13 november: Directeurendiner
voor: algemeen directeuren (eindverantwoordelijk voor HR) en HR-directeuren

DECEMBER

6 december: Actualiteitenbijeenkomst arbeidsrecht, sociale zekerheid
en wetswijzigingen 2019
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden, specialisten sociale zekerheid, beleidsadviseurs en leden van het Netwerk Arbeidsrecht

Uitgebreide beschrijvingen van bijeenkomsten
Op de bijeenkomstenpagina ziet u in een oogopslag van welke bijeenkomsten er al uitgebreide beschrijvingen beschikbaar zijn. Voor november en december 2017 hebben wij ook nog bijeenkomsten voor u in petto!

Voor meer informatie
Heeft u vragen over bovenstaande bijeenkomsten, neemt u dan contact op met Micheline Tiemessen.