Bijeenkomsten in 2018

Jaarlijks organiseren de WWb en de WENB voor hun sectoren een aantal bijeenkomsten. Voortaan publiceren wij in het najaar al de geplande data, zodat u deze tijdig kunt reserveren. Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs en we hopen u ook in 2018 weer te mogen begroeten. Noteert u deze data in uw agenda?

Uitgebreide beschrijvingen van de inhoud en de online inschrijvingsformulieren worden zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Veel bijeenkomsten vinden plaats bij het bureau van de WENB en de WWb in Arnhem; alternatieve locaties staan erbij vermeld.

Naar bijeenkomsten archief

 

 

JANUARI

16 januari: Themamiddag 'Naar een optimale arbeidsrelatie'
voor: managers, HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden en beleidsmedewerkers

Naschrift 24 januari 2018: door bijzondere omstandigheden is de training 'Innovatie & Subsidieverwerving' van 30 januari verzet naar 18 oktober.

FEBRUARI

6 februari: Benchmark verzuim en inzetbaarheid
voor: HR-adviseurs en beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor verzuimbeheersing en de inzetbaarheid van medewerkers

15 februari: Themabijeenkomst 'Gezond blijven werken in ploegendienst'

voor: beleidsmedewerkers HRM, specialisten arbeidsvoorwaarden, productie-/plantmanagers en ploegleiders

MAART

13 maart: Themabijeenkomst arbeidsmarktscenario's;
(energie)transitie en strategische inzet arbeidsmarktcijfers
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs, data-analisten, recruiters en vertegenwoordigers van de vakbonden

27 maart: Themabijeenkomst participatiewet - inclusief ondernemen en de quotumwet
voor: algemeen/HR-directeuren, HR-adviseurs, projectleiders banenafspraak en beleidsadviseurs inclusiviteit

APRIL

10 april: Themabijeenkomst 'Waarderen & belonen'
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs en specialisten arbeidsvoorwaarden

17 april: Netwerkbijeenkomst duurzame inzetbaarheid als business/valuecase';
de parameters van succesvol werken aan duurzame inzetbaarheid
voor: HR-adviseurs en beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor interventies om duurzame inzetbaarheid te bevorderen

MEI

15 mei: Themabijeenkomst pensioen
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs, specialisten in pensioen of arbeidsvoorwaarden en salarisadministrateurs

29 mei: Actualiteitenbijeenkomst arbeidsrecht, sociale zekerheid
en de HR-aspecten van corporate governance
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden en leden van het Netwerk Arbeidsrecht

JUNI

7 juni: Jaarcongres WENB (ook voor leden WWb)
voor: (HR-)directeuren, HR-adviseurs, beleidsmedewerkers van de aangesloten bedrijven en overige genodigden

19 juni: Themamiddag 'Hoe praktiseren we levenlang ontwikkelen?'
voor: HR-adviseurs,  opleidingsfunctionarissen, vertegenwoordigers van vakbonden, docenten, opleidingsmanagers en directeuren van bedrijfsscholen en ROC’s.

26 juni: Bijeenkomst CrossOver: de toekomst van administratief werk en de veranderende rol van leidinggevenden (aanmelden via website CrossOver)

JULI en AUGUSTUS

Voor deze maanden zijn er geen bijeenkomsten gepland.

SEPTEMBER

13 september: Bestuurlijk overleg en WENB/WWb Zeilmiddag - geannuleerd!
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs, leden van de onderhandelingsdelegaties en vertegenwoordigers van de vakbonden

25 september: Actualiteitenbijeenkomst Prinsjesdag - wordt verplaatst naar 6 december!
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden en leden van het Netwerk Arbeidsrecht

OKTOBER

4 en 5 oktober: P&O Themadagen 2018 (1 dag deelnemen is mogelijk)
voor: HR-adviseurs en specialisten arbeidsvoorwaarden

9 oktober: Themabijeenkomst 'Fiscaal' (loonheffing)
voor: specialisten arbeidsvoorwaarden, fiscalisten en salarisadministrateurs

18 oktober: Training 'Innovatie en subsidies'
voor: projectleiders/-medewerkers betrokken bij innovatieprojecten

NOVEMBER

1 november: Workshop 'Communicatie met het onderwijs'
voor: medewerkers van waterbedrijven die zich bezighouden met de instroom van nieuwe medewerkers, o.a. praktijkbegeleiders.

6 november: Themabijeenkomst duurzame inzetbaarheid - 'Communicatie om medewerkers te stimuleren aan DI te werken'
voor: HR-adviseurs, OR-leden, communicatiemanagers en lijnmanagers

13 november: Directeuren Diner met 2 keynote speakers
voor: algemeen directeuren (eindverantwoordelijk voor HR) en HR-directeuren

22 november: Workshop 'Aan de slag met VR en AR?'
voor: HR-managers (met scholing als beleidsterrein), opleidingsmanagers, HRD'ers en docenten van bedrijfsscholen.

DECEMBER

6 december: Actualiteitenbijeenkomst 'arbeidsrecht en wetswijzigingen 2019'
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden, specialisten sociale zekerheid, beleidsadviseurs en leden van het Netwerk Arbeidsrecht

Voor meer informatie
Heeft u vragen over bovenstaande bijeenkomsten, neemt u dan contact op met Micheline Tiemessen of Anja Cauwenberg.