Vitale Sectoren Festival

Op donderdag 5 oktober 2023 vierden we goed werkgeverschap met 300 leden uit de sectoren energie, netbeheer, recycling & milieu, drinkwater, waterschappen en telecom.

Overzicht zaal Vitale Sectoren Festival 2023 - 03 - 765px

Het was een prachtig festival voor en door mensen die dag-in-dag-uit werken aan alles wat vanzelfsprekend lijkt. Het opladen van je telefoon, schoon kraanwater, inzameling en recycling van afval, internet en droge voeten. Dat vraagt om vitale medewerkers. Die gezond, veilig en met plezier kunnen werken en blijven werken.

We boden onze relaties 32 interactieve workshops, over thema’s die te maken hebben met goed werkgeverschap. Denk hierbij aan instroom van nieuwe medewerkers vanuit de arbeidsmarkt, veiligheid, duurzame inzetbaarheid, opleiden & ontwikkelen én inclusie. Dit festival is een plek om te netwerken, zodat kruisbestuiving tussen diverse organisaties en thema’s ontstaat.

Het Vitale Sectoren Festival is bedoeld voor professionals binnen de vitale sectoren die zich bezighouden met vitale organisaties en medewerkers, waaronder: HR-medewerkers, veiligheids- en preventiemedewerkers, recruiters, leer- en ontwikkelprofessionals, verzuim- en reïntegratiedeskundigen, duurzame inzetbaarheid-specialisten, leden van ondernemingsraden, bestuurders van opleidings- en ontwikkelingsfondsen, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Naar verwachting organiseren wij het Vitale Sectoren Festival in 2025 weer!

Vitale Sectoren Festival 2023

Dit festival voor én door onze leden vond plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort. Een inspirerende locatie die centraal ligt en goed bereikbaar is. Het festival is een initiatief van zes vitale sectoren, die dagelijks een belangrijke rol spelen in het functioneren van Nederland: energieproductie en -levering, netbeheer, recycling, milieubeheer, water, landschapsbeheer (waterschappen) en breedband & telecommunicatie.

Vitaal centraal
Hoe zorgen we voor vitale organisaties en medewerkers? Daar draaide het om tijdens dit festival. Het festival bood een breed scala aan activiteiten, waaronder een inspirerende keynote speaker, keuze uit 32 workshops (over onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt), een festivalmarkt, netwerkmogelijkheden met vakgenoten, de verkiezing van het Vitaalste Vakbedrijf (WENB), een lunch en een afsluitende netwerkborrel.

Door wie?
Het festival werd in 2023 georganiseerd door de werkgeversverenigingen WENB, WWb, Vwvw, het A&O fonds waterschappen en de O&O fondsen voor sectoren van de WENB (GEO, KTb, NWb, PLb en Wb).

Datum en tijdstip:
2023-10-05T10:00:00 2023-10-05T17:00:00
Locatie:
Adres:
Aanmeldperiode: