Laatste nieuws

AWVN bijeenkomst over het wetsvoorstel WNT-3 op 31 mei

​Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft onlangs het wetsvoorstel WNT-3 openbaar heeft gemaakt. Dit wetsvoorstel is een vervolg op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 2, kortweg: WNT-2, die op 1 januari 2015 in werking is getreden. Als het voorliggende wetsvoorstel WNT-3 in werking treedt, wordt naast de bezoldiging van topfunctionarissen ook de bezoldiging van medewerkers genormeerd. De beoogde ingangsdatum van WNT-3 is 1 januari 2017.

Lees verder
Netwerkbijeenkomst Mobiliteit en Ontwikkeling

Op dinsdag 21 juni vindt de volgende netwerkbijeenkomst van de WENb en WWb plaats. Het thema van deze bijeenkomst is 'mobiliteit en ontwikkeling'. De bijeenkomst vindt plaats bij Essent in Den Bosch, van 10.00 tot 16.00 uur.

Lees verder

Bezoekadres

  •  Utrechtseweg 310
  •  6812 AR Arnhem
  •  (026) 356 95 63

Postadres

  •  Postbus 9009
  •  6800 DL Arnhem
  •  E-mail: info@wwb.nl

Partners

  • AWVN Advies, informatie, netwerk voor werkgevers
  • VNO-NCW
  • WENb Werkgeversvereniging Energie-, Kabel & Telecom- en Afval & Milieubedrijven
® Werkgeversvereniging Waterbedrijven 2014