Laatste nieuws

Sector K&T: cao-akkoord over premievrijval

Op 18 maart hebben de WENb en de vakbonden overeenstemming bereikt over de aanwending van de premievrijval uit het pensioenakkoord van 2014. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het Benefit Budget structureel verhoogd met 0,75% “bijdrage premievrijval pensioen”. Deze bijdrage is pensioengevend.

Lees verder
Eindbod werkgevers voor een nieuwe cao waterbedrijven

In de afgelopen maanden heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging. Nadat er op veel punten concensus is bereikt, moet helaas worden geconstateerd dat de wederzijdse inspanning niet heeft kunnen leiden tot een akkoord.

Lees verder

Bezoekadres

  •  Utrechtseweg 310
  •  6812 AR Arnhem
  •  (026) 356 95 63

Postadres

  •  Postbus 9009
  •  6800 DL Arnhem
  •  E-mail: info@wwb.nl

Partners

  • AWVN Advies, informatie, netwerk voor werkgevers
  • VNO-NCW
  • WENb Werkgeversvereniging Energie-, Kabel & Telecom- en Afval & Milieubedrijven
® Werkgeversvereniging Waterbedrijven 2014