Laatste nieuws

'Het is en blijft een goed bod!' Infobulletin juni 2015

WWb houdt vast aan cao-eindbod. In april berichtte de WWb over het gedane cao-eindbod op 18 maart. CNV heeft dit bod voorgelegd aan haar leden, maar die hebben het afgewezen. De FNV heeft, na het houden van bijeenkomsten, op 4 juni een petitie aangeboden aan de WWb om het eindbod van tafel te krijgen.

Lees verder
Ketenaansprakelijkheid en schijnconstructies

De wetgeving inzake de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is recent gewijzigd. Het samenwerkingsverband van netwerkbedrijven in het zuiden van Nederland (Synfra) organiseert op 10 juli aanstaande een bijeenkomst waar de relevante wijzigingen en mogelijke consequenties worden besproken. Leden van de WENb en WWb kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden.

Lees verder

Bezoekadres

  •  Utrechtseweg 310
  •  6812 AR Arnhem
  •  (026) 356 95 63

Postadres

  •  Postbus 9009
  •  6800 DL Arnhem
  •  E-mail: info@wwb.nl

Partners

  • AWVN Advies, informatie, netwerk voor werkgevers
  • VNO-NCW
  • WENb Werkgeversvereniging Energie-, Kabel & Telecom- en Afval & Milieubedrijven
® Werkgeversvereniging Waterbedrijven 2014