Interview met Yvonne Siemens (WMD): 'Medewerkers voeren zelf de regie op hun loopbaan'

Vitaliteit en een blijvende ontwikkeling zijn cruciaal voor de inzetbaarheid van medewerkers. De medewerkers hebben zelf de verantwoordelijkheid om hierop een eigen regie te voeren. De werkgever biedt daar waar nodig en mogelijk ondersteuning en faciliteiten. Aan het woord is Yvonne Siemens, Teamleider HRM bij WMD Drinkwater.

Img_0225

"Ook bij WMD is heel duidelijk de ontwikkeling te zien dat medewerkers tot steeds hogere leeftijd doorwerken. Dat stelt eisen aan hun vitaliteit en dit betekent ook dat het belangrijk is dat hun vakkennis en competenties op niveau blijven. Vitaliteit en gezondheid van medewerkers, zowel jong als oud, zijn daarom belangrijke thema’s in het HR-beleid van WMD.

Ook het werk zelf verandert. Je ziet in de afgelopen jaren een steeds verdergaande digitalisering van de werkzaamheden. Onze distributiemonteurs hebben bijvoorbeeld al jaren de beschikking over tablets en laptops om hun werk te ondersteunen. De digitalisering van het werk gaat echter steeds verder.

De coronacrisis heeft deze ontwikkeling een extra impuls gegeven. Digitaal vergaderen is ineens heel normaal geworden. Medewerkers gaan daardoor nog makkelijker met digitale middelen om."

'Vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn speerpunten in het HR-beleid bij WMD'

Vitaliteit en gezondheid
"Vitaliteit is een groot goed. WMD biedt medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving en helpt medewerkers bij het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Wij proberen zwaar fysiek werk zo veel mogelijk te vermijden door bijvoorbeeld de inzet van technische hulpmiddelen die gebruikt worden bij het graven en tillen. Hierdoor komen dergelijke werkzaamheden steeds minder voor.

Gezondheid is ook de verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf. Wij verwachten van hen ook dat zij daar actief mee bezig zijn. Wij stimuleren medewerkers bij de bewustwording van een gezonde levensstijl. We zijn in 2019 gestart met het project fit en vitaal. Deelname aan een fitcheck, inzicht in leefstijl, met korting naar de sportschool en cursus stoppen met roken zijn hierbij door ons aangeboden. In de tweede helft van 2020 krijgt dit een vervolg met allerlei workshops."

Duurzame Inzetbaarheid
Dat een medewerker zijn hele loopbaan bij één werkgever doorbrengt wordt tegenwoordig steeds zeldzamer. Die ontwikkeling is ook bij WMD te zien. Yvonne: "Daarom is het zo belangrijk dat medewerkers zelf de regie op hun ontwikkeling houden en zorgen dat zij steeds inzetbaar blijven. Dat geeft hen de meeste zekerheid voor hun toekomst. Inzetbaar blijven betekent dat medewerkers continu beschikken over de voor de uitvoering van het werk benodigde competenties en kwalificaties.

In de afgelopen jaren is er daarom in ons bedrijf een steeds sterkere focus ontstaan op de ontwikkeling van medewerkers. Het gaat daarbij om alle medewerkers bij WMD, ongeacht hun rol of leeftijd. De ontwikkeling van medewerkers is een vast onderdeel van het plangesprek dat regelmatig tussen leidinggevenden en medewerkers wordt gevoerd."

Om de ontwikkeling van medewerkers te faciliteren heeft WMD het opleidingsbudget verruimd. Naast opleidingen gericht op de huidige functie van een medewerker, kunnen medewerkers ook een aanvraag indienen voor een opleiding die gericht op een functie in de toekomst. Die nieuwe functie kan bij het eigen bedrijf zijn, maar zou ook bij een andere werkgever te vinden kunnen zijn. De voornaamste voorwaarde die WMD aan een aanvraag stelt, is dat de opleiding gericht is op de inzetbaarheid van de medewerker.

logo WMD drinkwater

Yvonne vervolgt: "Ook faciliteren wij bepaalde groepen van medewerkers met aanvullende trainingen. Zo gaan wij bijvoorbeeld een uitgebreid programma uitrollen dat speciaal gericht is op leidinggevenden om hen te helpen bij het verder ontwikkelen van hun competenties die nodig zijn voor hun rol als leidinggevende. Het is mooi om te zien hoe die medewerkers met die nieuwe inzichten en technieken aan de slag gaan en hoe zij daarmee op een leukere manier zaken beter voor elkaar krijgen.

Er is inmiddels veel gedaan op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Uiteraard is er nog veel meer mogelijk. De ontwikkelingen binnen en buiten WMD gaan immers ook gewoon door. Dat betekent dat de organisatie en de medewerkers zich steeds moeten blijven aanpassen. De coronacrisis was bijvoorbeeld wel een hele plotselinge ontwikkeling, die een snelle reactie van het bedrijf en de medewerkers vereiste. Andere ontwikkelingen zijn misschien minder drastisch. Wij zullen daar met z’n allen wel alert op blijven, om hier niet op een vervelende manier door te worden verrast. Ik verwacht daarom dat vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid nog lang op de HR-agenda zullen blijven staan."